Kiviainesten toimitusehdot 1.5.2018 alkaen

Ehtojen sitovuus

Näitä toimitusehtoja noudatetaan kaikissa toimituksissa, joissa myyjä Liedon Kalliosora Oy toimittaa tilaajalle kiviaineksia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimitusehtoja noudatetaan myös suullisissa tilauksissa. Toimitusehdot kumoavat tilaajan mahdollisesti esittämät ehdot, ellei toisin ole kirjallisesti nimenomaisesti sovittu.

Hinta

Toimituksen hinta määräytyy erillisen tarjouksen tai hinnaston mukaisesti. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Maksuehto

Maksuehto on neljätoista (14) vuorokautta, ellei tarjouksessa ole muuta mainittu. Omistusoikeus myytyyn kiviainekseen siirtyy tilaajalle, kun koko erää koskevat laskut on maksettu.

Tilaus

Toimitusmyynnissä tilaaja vastaa työmaa- ja yksityisteiden käytettävyydestä, kunnosta ja kantavuudesta. Tilaaja vastaa tilauksen yhteydessä antamistaan tuotestandardia ja käyttökohdetta koskevista tiedoista.

Kuljetus

Toimitusmyynnissä kuljetushinta lisätään laskulle. Hinta määräytyy ajokilometrien ja kohteen mukaan.

Toimitus

Kiviainekset toimitetaan arkisin klo 7.00–16.00 välillä tilauksen yhteydessä sovittuna päivänä ellei toisin ole sovittu.

Hyväksyminen

Noutomyynnissä tilaaja on velvollinen tarkastamaan ja hyväksyy tuotteen kuormauksen yhteydessä ja toimitusmyynnissä ennen kuorman purkua, Tilaaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä ja puutteista välittömästi. Asentamalla tai ottamalla tuotteen käyttöön tilaaja hyväksyy tuotteen lopullisesti. Kaikki tuotetta koskevat huomautukset ja korvausvaatimukset on kuitenkin tehtävä kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kuorman purkamisesta.

Myyjän vastuu

Myyjän vastuu on kaikissa tapauksissa enimmillään toimituserän hinnan suuruinen. Myyjä ei vastaa mistään välillisistä vahingoista.

Erimielisyydet

Toimituksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa, tai toisen osapuolen sitä vaatiessa yksijäsenisessä välimiesoikeudessa keskuskauppakamarin välityssääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Turku ja kieli suomi. Myyjällä on kuitenkin oikeus hakea ilmeisen riidatonta saatavaa koskeva täytäntöönpanoperuste Turun käräjäoikeudesta.

 

Sora-asema ja myynti

Kynnyksentie 50

21420 Lieto

Arkisin klo 7.30-16.30

Viikonloppuisin sovitusti

Puhelin

Petri 0400 525 012

Sami 0400 896 638

 

y-tunnus 2571334-9